Lớp học tiếng Đức

Khoá học tiếng Đức

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ĐỨC

Trung tâm tư vấn du học Newlife với các khoá tiếng Đức, từ cơ bản tới nâng cao. Giúp học viên đạt được các trình độ từ Cơ bản lên tới B1 – B2….
Các Lớp học với thời gian phù hợp với các đối tượng.
Dành cho các học viên có nhu cầu Du học Nghề tại Đức, Du học Đại học tại Đức, Định cư tại Đức, Đoàn tụ cùng người thân tại Đức….

KHÓA HỌC TRÌNH ĐỘ THỜI LƯỢNG HỌC PHÍ GIÁO TRÌNH
Chuẩn viện GOETH
Khóa học tiêu chuẩn  
( Một nửa khóa học cấp tốc)
Tuần 3 buổi
1 buổi = 2 giờ
A1.1 24 buổi 3.500.000Đ Bài 1 – Bài 6
A1.2 24 buổi 3.500.000Đ Bài 7 – Bài 12
A2.1 24 buổi 3.800.000Đ Bài 1 – Bài 6
A2.2 24 buổi 3.800.000Đ Bài 7 – Bài 12
B1.1 24 buổi 4.000.000Đ Bài 1 – Bài 5
B1.2 24 buổi 4.500.000Đ Bài 6 – Bài 10
B2.1 24 buổi 4.500.000Đ Bài 1 – Bài 6
B2.2 24 buổi 5.000.000Đ Bài 7 – Bài 12
Ghi chú: A1 = A1.1 + A1.2; A2 = A2.1 + A2.2; B1 = B1.1 + B1.2; B2 = B2.1 + B2.2,  Ca học lớp tiêu chuẩn : Tối 2-4-6 hoặc 3-5-CN
Khóa học cấp tốc
Tuần 5 buổi
1 buổi = 3 giờ
A1 40 buổi 7.000.000Đ Bài 1 – Bài 12
A2 + luyện thi Chứng chỉ A2 40 buổi 8.500.000Đ Bài 1 – Bài 12
B1 + luyện thi Chứng chỉ B1 40 buổi 9.000.000Đ Bài 1 – Bài 10
B2 + luyện thi Chứng chỉ B2 40 buổi 9.000.000Đ Bài 1 – Bài 12
Ghi chú: – Các khóa học cấp tốc học liên tục từ T2 – T6 ( 2 tháng xong 1 cấp độ )
– Học viên có thể đạt trình độ B1 sau 6 tháng và B2 sau 8 tháng: – Ca học lớp cấp tốc: Sáng từ 8h – 11h hoặc chiều từ 14h – 17h ( Từ T2 – T6 )
Lớp học đặc biệt
Tuần 2 buổi
1 buổi = 3 giờ
A1.1 20 buổi 4.000.000Đ Bài 1 – Bài 6
A1.2 20 buổi 4.000.000Đ Bài 7 – Bài 12
A2.1 20 buổi 4.500.000Đ Bài 1 – Bài 6
A2.2 20 buổi 4.500.000Đ Bài 7 – Bài 12
B1.1 20 buổi 5.000.000Đ Bài 1 – Bài 5
B1.2 20 buổi 5.000.000Đ Bài 6 – Bài 10
B2.1 20 buổi 5.500.000Đ Bài 1 – Bài 6
B2.2 20 buổi 5.500.000Đ Bài 7 – Bài 12
Ghi chú: – Lớp học đặc biệt cho Học sinh Phổ Thông và Người Bận Rộn có các ca sau:
+ Sáng T7 + sáng CN ( từ 9h – 12h ) hoặc cả ngày T7, chủ nhật

Khoá học tiếng Đức

Địa chỉ:

Trường Đại học Ngoại Ngữ – Số 1 Phạm Văn Đồng – Cầu Giấy – HN

Liên hệ tư vấn và đăng ký:

Mr Minh: 0978868657

Ms Linh: 0968868651